برگزاری جلسه دفاع از پروژه تحقیقاتی آقای موسی سوری، دانشپذیر دوره عالی آزاد


جلسه دفاع از پروژه تحقیقاتی آقای موسی سوری، دانشپذیر دوره عالی آزاد DBA با حضور استاد راهنما آقای محمدجواد عاصمی پور، استاد مشاور آقای عباس خدادادی و استاد داور آقای دکتر سیدمحمد اعرابی تحت عنوان "طراحی الگوی راهبردی ساختار سازمانی بر مبنای مدیریت یکپارچه فرآیند های زنجیره ارزش- مطالعه موردی صنعت نفت و گاز ایران" در تاریخ 01/12/1395در محل دانشگاه برگزار و پروژه دانشپذیر با امتیاز عالی مورد قبول هیات داوران قرار گرفت.

3/33 3
  • نویسنده : مدیر سیستم
    • امتیاز :
    • 2
    • 1
  • تاریخ انتشار : 1395/12/03
  • تعداد مشاهده : 935 بار