درباره ریاست


دكتر مجيد صفر جوهري در سال 1337 در تهران متولد شد و در سال 1355، ديپلم خود را در رشته رياضی از دبيرستان فلسفي تهران دريافت نمود و در همان سال وارد دانشگاه صنعتي امير كبيرگرديد.مدرک کارشناسی مهندسي نساجي( در گرايش تكنولوژي نساجي) را در سال 1364 از آن دانشگاه دريافت و سپس بعنوان كارشناس آموزشي قرار دادي با دانشكده مهندسي نساجي شروع به همكاري نمود. ايشان با اخذ بورس تحصيلی از دانشگاه خود در سال 1365 عازم انگلستان گرديد و در سال 1366 كارشناسي ارشد علوم و مهندسي نساجي را از دانشگاه ليدز انگلستان دريافت نمود و در ادامه نيز دكتراي خود را در سال 1370 از همان دانشگاه اخذ نمود .
دكتر جوهري پس از مراجعت در سال 1370 با مرتبه استاد ياري به استخدام گروه تكنولوژي نساجی دانشكده مهندسي نساجي دانشگاه صنعتي امير كبير در آمد و فعاليت اموزشی، پژوهشی و اجرائی خود را در آن دانشکده آغاز نمود. درسال 1377 به مرتبه دانشياري و در سال 1387 به مرتبه استادی نائل آمد.
ايشان در طول همكاري مستمر خود در دانشگاه صنعتي امير كبير، مشاغل اجرائي متعددی را نيز بعهده داشته که اهم آن عبارت اند از:
رياست دانشكده مهندسي نساجي(از سال مهر ماه1370 الي بهمن ماه 1377)
مدير گروه تكنولوژي نساجي
عضو كميته برنامه ريزي مهندسي نساجي در شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم تحقيقات و فن آوري (از سال 1371 تا كنون )
دبير شوراي دانشگاه (به مدت دو سال از سال 1378 الی 1380)
عضو شوراي چاپ و نشر دانشگاه( از سال 1377 تا1386 ، و مجدداً از سال 1392 تا کنون)
رياست واحد دانشگاهي ماهشهر از تير ماه 1382 تا بهمن 1393.
از دیماه 1393 نیز ایشان به ریاست دانشگاه صنایع و معادن ایران منصوب گردیده اند.

دكتر جوهري كتاب تكنولوژي ريسندگي چرخانه اي ، کتاب اصول و تكنولوژي ماشين ريسندگي رينگ, کتاب اصول و تكنولوژي ماشينهاي شانه،كشش و نيم تاب را پس از ترجمه و تدوين به چاپ رسانده است . کتاب تكنولوژي ريسندگي چرخانه اي ايشان که تا کنون سه بار تجدید چاپ گردیده در سال 1379 بعنوان كتاب برگزيده دانشگاهي در رشته هاي فني و مهندسي انتخاب گرديد ، و کتاب اصول و تکنولوژی ماشينهای شانه،کشش و نيم تاب ايشان نيز در سال 1385 در دومين جشنواره کتاب سال فنی و مهندسی و علوم کاربردی بعنوان اثر تقديری برگزيده گرديد.دکتر جوهری نتايج حاصل از تجربيات چندين ساله خود در زمينه ريسندگی مدرن را نيز در قالب کتابی تاليفی با عنوان ريسندگی مدرن در سال 1388 به چاپ رسانيد که اخیرا نیز تجدید چاپ گردیده است.
تاکنون يك اختراع تائيد شده به نام ايشان در سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران ، به ثبت رسيده است و هفت ثبت اختراع ديگری نيز به نام ايشان در اداره کل ثبت شرکتها و مالکيت صنعتی به ثبت رسيده است .اخیرا نیز حاصل یکی از کارهای پژوهشی خود را در امریکا به ثبت رسانده است.
نامبرده تاكنون 80 مقاله در كنفرانس هاي معتبر بين المللي و داخلي ارائه نموده و48 مقاله نيز در ژورنالهاي معتبر علمي خارجي و داخلي به چاپ رسانده است . پنج پروژه تحقيقاتي با معاونت پژوهشي دانشگاه(در غالب پروژه هاي مستقل)، پنج طرح پژوهشي با وزارت صنايع و معادن، نه پروژه دكتري،78 پروژه كارشناسي ارشد و 31 پروژه كارشناسي از ديگر فعاليت هاي پژوهشي ايشان مي باشند.
دكتر جوهري دروس متعددی را نيز در سطوح مختلف كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكتري در دانشگاه هاي صنعتي امير كبير وديگر دانشگاه های کشور به شرح زير تدريس نموده است:
ريسندگي I
ريسندگي II
ريسندگي مدرن
تكنولوژي نساجي I
ريسندگي الياف بلند
مكانيك ساختماني نخ
ديناميك توليد نخ از الياف كوتاه
سيستم ها و تئوريهاي ريسندگي غير متداول
ايشان درحين خدمت دانشگاهي با كارخانجات صنايع نساجي،وزات علوم تحقيقات و فناوري،دانشگاه يزد و وزارت صنايع همكاري صنعتي ،مشاوره اي و آموزشي داشته است . زمينه هاي تحقيقاتي مورد علاقه ايشان به شرح زير می باشد:
تحقيقات در زمينه فرايند و تکنولوژی سيستم های مختلف ريسندگي الياف كوتاه و بلند
طراحي ، ساخت و ارتقاء سيستم هاي نوين ريسندگي
مطالعه خصوصيات فيزيكي ومكانيكي سازه هاي توليدي درسيستم هاي مختلف ريسندگي
بريد و کاربرد های ان
عوامل فرايندی درمنسوجات بی بافت

نام و نام خانوادگی :دکتر مجید صفرجوهری
سمت : رییس دانشگاه صنایع و معادن ایران
تلفن : 22830221
پست الکترونیک :johari -AT- iuim.ac.ir